<track id="wh1gl"><div id="wh1gl"></div></track>

   <tbody id="wh1gl"><span id="wh1gl"><td id="wh1gl"></td></span></tbody>

   產品分類

   產品分類 >> 分散染料

   可堿性染色分散染料ADD系列

   產品名稱 色樣 染色深度% 染料類型 染色時PH 摩擦 升華 汗漬 水洗
   分散艷黃ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
   分散金黃ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
   分散桃紅ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
   分散艷蘭ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
   分散黃棕ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
   分散橙ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
   分散大紅ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
   分散紅玉ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
   分散蘭ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
   分散深蘭ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
   分散深蘭ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
   分散藏青ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
   分散黑ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
   分散黑ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
   分散黃ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
   分散紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
   分散玉紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
   分散紫ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
   分散翠藍ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5
   偷拍熟女偷窥亚洲色,国产高潮女人抽搐喷水,天干天干天啪啪夜爽爽99
    <track id="wh1gl"><div id="wh1gl"></div></track>

    <tbody id="wh1gl"><span id="wh1gl"><td id="wh1gl"></td></span></tbody>